زمین شهرکی شمال رویان سیاه رود-2129
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین: 360 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال رویان علویکلاه_2227
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 260 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شمال رویان-2134
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 300 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان-2130
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 450 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال رویان سی دشت_2226
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا کلاسیک نوشهر سیسنگان-2138
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 230 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی روف گاردن شمال رویان_2224
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا نما رومی شهرک برند شمال رویان-2140
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 910 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین 230 سندار شمال نوشهر_2223
2,300,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن شهرکی شمال رویان_2222
2,200,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 210 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال نوشهر_2219
6,200,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی شمال نوشهر لتینگان_2214
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 235 متر
زمین: 280 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان ونوش-2182
3,400,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شهرکی شمال رویان آویدر_کد2084
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 360 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال نوشهر_کد2080
4,300,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 220 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی استخردار شمال رویان-2090
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 470 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلامدرن شهرکی شمال رویان ونوش-1972
5,200,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن جنگلی شمال رویان ونوش-1993
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 360 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شمال رویان وازیوار-2002
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 360 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن نوشهر_2063
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 210 متر
زمین: 170 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی شما رویان منوچهر کلا-1982
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 330 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ مبله استخردار سیسنگان-1966
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 850 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
باغ ویلا استخردار جنگلی شمال ونوش-1912
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی شمال رویان-1902
3,000,000,000تومان

فروش

بنا: 210 متر
زمین: 230 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ شهرکی شمال ونوش-1903
6,700,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 650 متر
خواب: 3
زمین دامنه شمال رویان-1908
13,000,000,000,000تومان

فروش

زمین: 730 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا شمال رویان تیرکده-1916
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 402 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلای جنگلی مبله در سیاه رود رویان-1842
8,500,000,000تومان
بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای دوبلکس جنگلی در سیاه رود رویان شمال-1840
9,500,000,000تومان
بنا: 450 متر
زمین: 650 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای دوبلکس شهرکی در سیاه رود رویان شمال-1838
7,600,000,000تومان
بنا: 280 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
1 2 9