زمین_2470

برای قیمت تماس بگیرید

متراژ زمین

700 متر

نوع سند

تک برگ شیش دانگ

آدرس

  • شهر/شهرک نوشهر بند پی
آب
برق
گاز
شهرکی
جنگلی

علی عباس نژاد

نماینده ملک
09125099593
aliabbasinnezhad61@gmail.com
املاک دیگر