زمین شمال رویان_2339

2,000,000,000تومان

متراژ زمین

250 متر

سرویس بهداشتی

شمالی جنوبی

نوع سند

ثبتی در نوبت

آدرس

  • شهر/شهرک رویان تا نوشهر
آب
برق
گاز
مستقل
جنگلی

علی عباس نژاد

نماینده ملک
09125099593
aliabbasinnezhad61@gmail.com
املاک دیگر

داخل بافت دو بر مستقل