ویلا مدرن شمال نوشهر لتینگان_2305
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن شهرکی روف گاردن شمال رویان بنجکول_2367
11,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 430 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان بنجکول_2368
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 330 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شمال نجار ده_2304
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 230 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
زمین شمال نوشهر نجار ده_2309
5,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر آویدر_2308
2,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 200 متر
خواب: 2
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن شهرکی شمال نوشهر نجارده_2363
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 280 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شمال رویان وازیوار_2365
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدن شاهنشین استخر دار شمال رویان_2366
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 410 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی شمال رویان بنجکول_2369
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخر دار شمال نوشهر بندپی_2306
100,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 6500 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن شمال نوشهر بندپی_2303
35,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 1500 متر
خواب: 5
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال رویان وازیوار_2295
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 260 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال نوشهر بند پی_2302
5,800,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 310 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال رویان وازیوار_2298
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا باغ شمال نوشهر _2299
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 707 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا رویان وازیوار_2296
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 250 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال رویان وازیوار_2297
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 350 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال رویان وازیوار_2294
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال نوشهر دهکده سبز_2288
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 300 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا شمال رویان بنجکول شهرکی_2292
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 270 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شهرکی شمال نوشهر_2288
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 300 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخر دار شمال رویان وازیوار_2287
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 450 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار شمال رویان وازیوار_2285
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 390 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخر دار شمال نوشهر_2283
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 520 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی شمال رویان_2279
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 340 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی جکوزی شمال رویان وازیوار_2281
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ جنگلی شمال رویان_2280
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 650 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی استخردار شمال رویان_2278
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 500 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی استخردار شمال رویان_2277
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
1 2 19