زمین شمال نوشهر انارور-2818
4,250,000,000تومان

فروش

ویلا شمال رویان آب پری-2816
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا باغ شمال رویان-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال چلک ریاست جمهوری-2801
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 500 متر
زمین شمال چلک -2800
12120000000 12,120,000,000تومان

فروش

زمین: 303 متر
ویلا تریبلکس شمال نوشهر بهرام-2798
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
زمین شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2792
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2785
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2782
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
زمین شمال ونوش بازیارکلا-2781
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2776
800,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2775
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2773
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان سیاه رود-2772
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر مزدگاه-2770
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
ویلا ساحلی شمال چلندر-2764
65,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 1100 متر
ویلا ساحلی شمال چلندر-2763
75,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1850 متر
ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2762
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 770 متر
زمین: 1200 متر
ویلا شمال سیسنگان شکارگاه-2759
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال ونوش خضرتیره-2753
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
ویلا باغ شمال چلندر ملکار-2747
11,685,000,000تومان

فروش

زمین شمال چلندر ملکار-2746
3,575,000,000تومان

فروش

زمین شمال سیسنگان مزگاه-2745
6,360,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2744
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 700 متر
زمین ساحلی شمال سیسنگان وازیوار-2737
40,000,000,000تومان

فروش

فروش ویلا شهرک فردوس شمال رویان-کد2489
120,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 7
فروش ویلا شمال رویان فردوس-کد2488
90,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1500 متر
خواب: 7
ویلا شهرک برند شمال رویان -2143
28,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
خونه باغ جنگلی نوشهر نجارده-2171
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 1560 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا قواره اول جنگل استخرادر شمال نوشهر-2052
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 750 متر
زمین: 1400 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی