ویلا شمال ونوش-2808
2,900,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 400 متر
ویلا شهرک برند رویان دریابیشه_2695
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 516 متر
فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد 2493
3,500,000,000تومان

فروش

فروش ویلای جنگلی نوشهر-کد2485
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 150 متر
ویلا مدرن منطقه ونوش_2455
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
ویلا مدرن استخر دار شمال رویان_کد2125
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 505 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی شما رویان منوچهر کلا-1982
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 330 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ قدیمی شهرکی نوشهر_2030
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 314 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی نوشهر_2028
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار مدرن شمال رویان-1869
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 520 متر
خواب: 4
ویلای جنگلی در ونوش شمال-1802
4,200,000,000تومان
بنا: 130 متر
زمین: 400 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلای دوبلکس جنگلی در ونوش نوشهر شمال-1796
3,600,000,000تومان
بنا: 240 متر
زمین: 345 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی356 متر نوشهر_2023
3,700,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 356 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن امیررود_2018
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی جنگلی_1696
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 192 متر
زمین: 370 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی نوشهر_1702
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 230 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ شهرکی جنگلی استخر دار چلک_1695
35,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1100 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار امیررود_1821
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 440 متر
زمین: 525 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی لتینگان_1819
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی در چلک نوشهر کد-1524
8,700,000,000تومان
بنا: 300 متر
زمین: 490 متر
خواب: 4
موقعیت: چلک
زمین شهرکی ونوش رویان-1999
4,500,000,000تومان

فروش

زمین: 500 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی دوبلکس در نوشهر کد-1471
2,600,000,000تومان
بنا: 180 متر
زمین: 200 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی امبر رود
ویلا جنگلی ارزان قیمت در ملکار کد-1458
1,600,000,000تومان
بنا: 90 متر
زمین: 200 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی ملکار
ویلا باغ دریابیشه رویان-1681
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 900 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ مدرن استخردار سیاهرود-1670
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن دهکده کتی-1668
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 270 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی نوشهر شهرکی-1675
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 620 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا کلاسیک استخردار-1664
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 470 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرک دریابیشه-1678
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی نوشهر-1649
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی