ویلا شمال نوشهر چلندر-2960
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2954
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 900 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2942
24,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال رویان-2941
59,840,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 1088 متر
زمین شمال رویان وازیوار-2881
14,700,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر بندپی-2819
9,405,000,000تومان

فروش

زمین شمال چلندر-2817
15,600,000,000تومان

فروش

زمین: 1200 متر
ویلا باغ شمال رویان-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال رویان-2813
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال لتینگان شمعجاران-2812
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2810
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 390 متر
ویلا شمال لتینگان-2809
10,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 300 متر
زمین شمال ونوش نارنج بن-2807
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال بندپی نجارده-2805
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 318 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2802
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
زمین شمال چلک -2800
12120000000 12,120,000,000تومان

فروش

زمین: 303 متر
زمین شمال سیسنگان شالیزار-2799
5,535,000,000تومان
ویلا تریبلکس شمال نوشهر بهرام-2798
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2797
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 600 متر
ویلا شمال سیسنگان چلندر-2796
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان کهنه سرا-2795
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 190 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2793
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
زمین شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2792
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2790
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 330 متر
زمین شمال نوشهر علویکلا-2786
11,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2785
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
زمین  شمال سیسنگان سیاهرود-2784
18,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2782
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
زمین شمال ونوش بازیارکلا-2781
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2776
800,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 330 متر