ویلا شمال نوشهر ریاست جمهوری-2913
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 560 متر
ویلا شمال نوشهر امیررود-2880
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 470 متر
زمین: 420 متر
ویلا شمال نوشهر امیررود-2842
21,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال ونوش-2821
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال چلک ریاست جمهوری-2801
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2797
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 600 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2789
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 476 متر
ویلا شمال سیسنگان انارور-2767
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 320 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2768
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 650 متر
ویلا ساحلی شمال وازیوار-2761
55,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 800 متر
ویلا ساحلی شمال وازیوار -2760
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 650 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال نوشهر-2740
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 612 متر
ویلا مدرن شمال وازیوار-2732
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 590 متر
ویلا شهرکی شمال نوشهر وازیوار-2697
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 620 متر
ویلا مدرن شمال-2689
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 520 متر
زمین: 420 متر
ویلا شمال-2682
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 430 متر
ویلا شمال ونوش-2681
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 380 متر
ویلا شمال-2673
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال-2641
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1000 متر
ویلا مدرن شمال-2640
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 690 متر
ویلا مدرن شمال-2638
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 340 متر
ویلا شهرکی شمال-2630
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 520 متر
ویلا شمال ونوش-2622
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 350 متر
ویلا شهرکی شمال نوشهر-2579
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 430 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2564
27,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1250 متر
ویلا استخردار شمال نوشهر-2554
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 250 متر
ویلا مدرن شمال-2513
1,500,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال سیسنگان-2509
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان-2508
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 450 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان-2507
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
1 2 10