ویلا شمال چلک ریاست جمهوری-2801
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2762
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 770 متر
زمین: 1200 متر