ویلا شمال رویان سیاه رود-2963
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 450 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2962
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2959
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
زمین شمال نوشهر نجارده-2958
12,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر سدخاکی-2957
16,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر چلک-2954
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 900 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2950
5,700,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 317 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2944
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2940
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 264 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2939
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 196 متر
زمین: 246 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2938
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 370 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2937
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 278 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2936
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 246 متر
ویلا شمال سیسنگان فرسیان-2935
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر امیررود-2934
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2932
10,800,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 360 متر
ویلا شمال ونوش شهرک فردوس-2927
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 500 متر
زمین شمال نوشهر لتینگان-2923
5,220,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر انارور-2922
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر البرز-2920
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 560 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2919
4,200,000,000تومان

فروش

ویلا شمال ونوش آب پری-2918
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر صلاح الدین کلا-2916
40,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2915
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر سنگسرا-2914
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 1100 متر
ویلا شمال نوشهر ریاست جمهوری-2913
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 560 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2911
30,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 707 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2910
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2909
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2907
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 500 متر
1 2 32