فروش ویلای جنگلی در نوشهر-کد2494
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 257 متر
فروش خانه باغ جنگلی در نوشهر-کد2521
5,300,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 530 متر
فروش وبلا جنگلی در رویان-کد2526
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد2522
2,850,000,000تومان

فروش

فروش ویلا باغ در نوشهر-کد2491
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 560 متر
خواب: 5
زمین_2451
1,880,000,000تومان

فروش

فروش ویلای جنگلی در رویان-کد2486
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
فروش ویلاباغ جنگلی در نوشهر -کد2481
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 900 متر
فروش ویلای جنگلی در نوشهر-کد2485
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 150 متر
فروش ویلای جنگلی در رویان-کد2486
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
خونه باغ_2474
18,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1560 متر
فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد2484
400,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن_2433
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
فروش زمین جنگلی در نوشهر – کد 2477
3,850,000,000تومان

فروش

ویلا باغ شهرک برند شمال رویان_2502
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
فروش زمین جنگلی در نوشهر – کد2476
3تومان

فروش

خونه باغ_2473
12,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1320 متر
ویلا جنگلی شمال نوشهر_2498
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 3000 متر
زمین 670 متری_2467
3,515,000,000تومان

فروش

زمین: 670 متر
ویلا شمال نوشهر_2348
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال نوشهر آویدر_2347
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن جنگلی شمال نوشهر_2499
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
زمین_2472
1,700,000,000تومان

فروش

زمین: 200 متر
ویلا مبله__2466
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 260 متر
ویلا شمال نوشهر آویدر_2346
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 230 متر
خواب: 2
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال رویان_2341
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 240 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا باغ شمال رویان_2327
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 360 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر روف گاردن شمال رویان_2328
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 335 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شمال رویان _2325
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 360 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شمال رویان_2326
4,300,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 298 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
1 2 11