ویلا شمال رویان سیاه رود-2963
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 450 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2960
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2954
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 900 متر
ویلا شمال ونوش شهرک فردوس-2927
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر صلاح الدین کلا-2916
40,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال ونوش آب پری-2912
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 530 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2908
12,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 430 متر
ویلا باغ شمال سیسنگان علی آباد عسکرخان-2905
5,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال ونوش نارنج بن-2901
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 705 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2895
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2893
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 370 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2891
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 435 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2875
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 500 متر
ویلا دوبلکس شمال  ونوش-2868
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر-2861
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 352 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2854
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 242 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2852
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 750 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2847
2,900,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 240 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2846
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2845
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 218 متر
زمین: 221 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2834
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2797
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 600 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2791
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2790
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2789
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 476 متر
ویلا شمال نوشهر شهرکی چلک-2787
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال رویان سیاه رود-2780
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 290 متر
زمین: 305 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2776
800,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2775
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2762
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 770 متر
زمین: 1200 متر
1 2 7