زمین شمال رویان وازیوار-2881
14,700,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر چلک-2789
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 476 متر
ویلا شمال نوشهر شهرکی چلک-2787
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال سیسنگان-2722
90,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 2770 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2564
27,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1250 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2563
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 450 متر
ویلا مدرن شمال نوشهر-2529
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 320 متر
ویلا شمالی جنوبی شمال نوشهر-2528
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
ویلا  شهرکی شمال رویان-2501
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شهرک برند رویان دریابیشه_2695
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 516 متر
ویلا شهرکی استخر در روف نوشهر لتینگان_2702
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا فلت جنگلی نوشهر سیسنگان_2690
2,500,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 205 متر
ویلا مدرن استخر روف گاردن رویان ونوش_2689
15,000,000,000تومان

فروش

زمین جنگلی نوشهر_2699
33,000,000,000تومان

فروش

زمین: 4000 متر
فروش ویلای جنگلی در نوشهر-کد2494
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 257 متر
فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد 2493
3,500,000,000تومان

فروش

فروش خانه باغ جنگلی در نوشهر-کد2521
5,300,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 530 متر
فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد2522
2,850,000,000تومان

فروش

ویلا استخردار شهرکی شمال رویان_2511
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 227 متر
ویلا شهرکی جنگلی شمال رویان_2514
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 330 متر
ویلا شهرکی مدرن استخر دار روف گاردن+2513
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن روف گاردن استخر شمال رویان_2509
7,500,000,000تومان

فروش

ویلا مدن شهرک برند روف گاردن شمال نوشهر نخ شمال_2507
22,000,000,000تومان

فروش

فروش ویلا باغ در نوشهر-کد2491
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 560 متر
خواب: 5
زمین جنگلی کهنه سرا_2451
1,880,000,000تومان

فروش

ویلا جنگلی شمال ملکار_2448
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
موقعیت: 3
ویلا دوبلکس شهرکی نوشهر_2447
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 211 متر
موقعیت: 2
ویلا باغ_2441
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 1200 متر
موقعیت: 2
فروش ویلای جنگلی در رویان-کد2486
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
فروش ویلاباغ جنگلی در نوشهر -کد2481
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 900 متر
1 2 8