ویلا شمال نوشهر چلندر-2960
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال نوشهر مارگیرده-2952
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 224 متر
ویلا شمال رویان-2941
59,840,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 1088 متر
زمین شمال چلندر-2817
15,600,000,000تومان

فروش

زمین: 1200 متر
ویلا شمال سیسنگان-2614
3,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 250 متر
ویلا مدرن جنگلی روف گاردن نوشهر افشین_2686
2,500,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک جنگلی استخر دار_2688
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 580 متر
زمین: 440 متر
ویلا کلاسیک نوشهر مزگاه_2685
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 260 متر
زمین شهرکی سنددار رویان ونوش-2691
75,000,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی مدرن رویان ونوش_2692
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
ویلا شهرکی استخر دار روف نوشهر ونوش_2693
12,000,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی برند جنگلی رویان دریا بیشه_2696
16,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی نوشهر لتینگان_2703
16,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن شهرکی استخر دارشمال رویان_2508
14,000,000,000تومان

فروش

فروش ویلا در رویان شهرک فروس -کد2490
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 10000 متر
خواب: 6
فروش ویلا شهرک فردوس شمال رویان-کد2489
120,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 7
ویلا ساحلی مبله نوشهر_2438
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 450 متر
خواب: 3
ویلاباغ استخردارنوشهر سیسنگان_2436
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 650 متر
زمین: 700 متر
موقعیت: 5
ویلا مدرن نوشهر نخ شمال-2437
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 6
خونه باغ نوشهر مزگا_2474
18,000,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی در نوشهر – کد2479
6,000,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی شهرکی نوشهر – کد 2478
9,000,000,000تومان

فروش

ویلاباغ مدرن شهرک برند شمال رویان_2501
75,000,000,000تومان

فروش

ویلا باغ شهرک برند شمال رویان_2502
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
ویلا مدرن استخر دار ساحلی نوشهر_2459
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 500 متر
خواب: 6
ویلا مدرن جنگلی شمال نوشهر_2499
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
زمین شهرکی سنددار شمال رویان فراشکلا_2323
3,300,000,000تومان

فروش

ویلامبله شهرکی شمال رویان_2324
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 200 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی سند جواز شمال نوشهر امیررود_2322
3,200,000,000تومان

فروش

ویلا باغ شمال نوشهر مزگاه_2374
12,500,000,000تومان

فروش

بنا: 110 متر
زمین: 846 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
1 2 4