ویلا مدرن شهرکی استخر دارشمال رویان_2508
14,000,000,000تومان

فروش

فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2490
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 10000 متر
خواب: 6
فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2489
120,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 7
ویلا ساحلی_2438
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 450 متر
خواب: 3
ویلا باغ مدرن_2437
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 6
فروش زمین جنگلی در نوشهر – کد2479
6,000,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی داخل شهرک در نوشهر – کد 2478
9,000,000,000تومان

فروش

ویلاباغ مدرن شهرک برند شمال رویان_2501
75,000,000,000تومان

فروش

ویلا باغ شهرک برند شمال رویان_2502
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
ویلا مدرن استخر دار_2459
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 500 متر
خواب: 6
ویلا مدرن جنگلی شمال نوشهر_2499
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
زمین شهرکی سنددار شمال رویان فراشکلا_2323
3,300,000,000تومان

فروش

ویلامبله شهرکی شمال رویان_2324
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 200 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی سند جواز شمال نوشهر امیررود_2322
3,200,000,000تومان

فروش

ویلا باغ شمال نوشهر مزگاه_2374
12,500,000,000تومان

فروش

بنا: 110 متر
زمین: 846 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال نوشهر_2288
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 300 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ جنگلی شمال رویان_2280
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 650 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی استخردار شمال رویان_2278
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 500 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی استخردار شمال رویان_2277
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ شهرک برند منطقه دریابیشه شمال-2269
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی منطقه دریابیشه شمال رویان-2272
6,400,000,000تومان

فروش

زمین: 320 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی روف گاردن استخردار شمال رویان_2207
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن استخر دار شاهنشین شمال رویان_2204
10,500,000,000تومان

فروش

بنا: 416 متر
زمین: 300 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ مدرن شمال رویان_2203
90,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 500 متر
موقعیت: جنگلی
باغ ویلا مدرن استخر دار شمال رویان_2202
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین شهرکی شمال رویان_2198
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

ویلاباغ شمال نوشهر سیسنگان-2167
3,850,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرک برند شمال رویان-2159
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 470 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرک برن شمال نوشهر سیسنگان-2158
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 750 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان سیاهرود-2174
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 200 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی