فروش وبلا جنگلی در رویان-کد2526
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
ویلا باغ شهرکی شمال رویان_2510
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 575 متر
ویلا_2448
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
موقعیت: 3
ویلا دوبلکس_2447
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 211 متر
موقعیت: 2
ویلاباغ_2436
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 650 متر
زمین: 700 متر
موقعیت: 5
ویلا مدرن شهرکی_2442
10,000,000,000تومان
بنا: 400 متر
زمین: 400 متر
موقعیت: 5
ویلا باغ شهرکی_2443
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 311 متر
زمین: 400 متر
موقعیت: 3
فروش ویلای جنگلی در نوشهر-کد2485
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 150 متر
ویلا همکف_2432
2,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 200 متر
خواب: 2
ویلا مدرن_2433
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
ویلا مدرن شهرکی شمال نوشهر نخ شمال_2495
8,500,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن_2461
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
ویلا شمال نوشهر آویدر_2347
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن منطقه ونوش_2455
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
ویلا مدرن استخر دار_2457
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 400 متر
خواب: 6
ویلا شمال رویان_2341
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 240 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال رویان_2343
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 240 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا باغ شمال نوشهر آویدر_2345
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 1088 متر
خواب: 2
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال رویان وازیوار_2343
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال نوشهر آویدر_2344
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 190 متر
زمین: 620 متر
خواب: 2
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا فلت شمال رویان_2340
2,500,000,000تومان

فروش

بنا: 110 متر
زمین: 200 متر
خواب: 2
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن استخر دار شمال رویان_2336
12,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 420 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
زمین شمال شهرک برند نوشهر_2349
9,700,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر_2353
1,800,000,000تومان

فروش

زمین: 300 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان_2354
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 380 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال نوشهر_2355
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 441 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا استخر دار شمال نوشهر نخ شمال_2352
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال نوشهر نخ شمال_2351
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 350 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شهرکی شمال نوشهر_2359
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال رویان شهرکی_2357
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 390 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
1 2 9