ویلا شمال رویان سیاه رود-2963
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 450 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2962
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2961
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
زمین شمال نوشهر نجارده-2958
12,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر سدخاکی-2957
16,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر چلک-2956
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 576 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2954
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 900 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2951
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2950
5,700,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 317 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2945
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 414 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2936
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 246 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2933
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2931
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر بندپی-2929
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 512 متر
ویلا شمال ونوش شهرک فردوس-2927
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 500 متر
زمین شمال نوشهر امیررود-2926
3,900,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر بندپی-2925
4,800,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2924
2,250,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر البرز-2920
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 560 متر
ویلا شمال ونوش آب پری-2918
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر بهرام-2917
8,500,000,000تومان

فروش

ویلا ...

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
ویلا شمال نوشهر صلاح الدین کلا-2916
40,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2915
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر سنگسرا-2914
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 1100 متر
ویلا شمال نوشهر ریاست جمهوری-2913
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 560 متر
ویلا شمال ونوش آب پری-2912
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 530 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2911
30,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 707 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2910
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2909
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2908
12,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 430 متر
1 2 16