فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد 2493
2,954,000,000تومان

فروش

فروش وبلا جنگلی در رویان-کد2526
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
فروش ویلای جنگلی در رویان-کد2525
3,700,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شهرکی جنگلی شمال رویان_2514
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 330 متر
زمین شهرکی شمال رویان_2512
3,200,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی مدرن استخر دار روف گاردن+2513
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا باغ شهرکی شمال رویان_2510
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 575 متر
ویلا مدرن شهرکی استخر دارشمال رویان_2508
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدن شهرک برند روف گاردن شمال نوشهر نخ شمال_2507
22,000,000,000تومان

فروش

فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2490
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 10000 متر
خواب: 6
زمین_شهرکی_2450
4,800,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
زمین_شهرکی_2450
4,800,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
زمین_شهرکی_2449
3,600,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
ویلا دوبلکس_2447
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 211 متر
موقعیت: 2
فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2489
120,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 7
زمین_2446
7,000,000,000تومان

فروش

زمین: 500 متر
ویلا ساحلی_2438
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 450 متر
خواب: 3
ویلا باغ_2441
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 1200 متر
موقعیت: 2
زمین_2445
9,000,000,000تومان

فروش

زمین: 900 متر
فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2488
90,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1500 متر
خواب: 7
فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2487
45,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 7
زمین_2444
23,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1538 متر
ویلا باغ شهرکی_2443
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 311 متر
زمین: 400 متر
موقعیت: 3
زمین شهرکی_2439
27,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1080 متر
ویلا باغ شهرکی_2440
30,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 900 متر
خواب: 5
ویلا باغ_2471
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 210 متر
زمین: 580 متر
موقعیت: 2
ویلا باغ مدرن_2437
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 6
ویلای ساحلی در شهرکی برند در نوشهر- کد2480
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 600 متر
خواب: 6
ویلا باغ_2462
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 550 متر
خواب: 2
ویلا باغ_2463
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 750 متر
1 2 15