ویلا شمال نوشهر لتینگان-2852
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 750 متر
ویلا ساحلی شمال چلندر-2763
75,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1850 متر
ویلا مدرن شمال-2712
8,800,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 345 متر
ویلا مدرن نوشهر نخ شمال-2437
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 6
ویلای ساحلی شهرکی برند در نوشهر- کد2480
300,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 600 متر
خواب: 6
ویلاباغ مدرن شهرک برند شمال رویان_2501
75,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن استخر دار شمال رویان_2336
12,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 420 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن شمال نوشهر بندپی_2303
35,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 1500 متر
خواب: 5
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن شهرکی استخردار شمال رویان_2277
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلامبله استخردار شهرکی شمال منطقه دریابیشه-2270
37,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1150 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا نما رومی شهرک برند شمال رویان-2140
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 910 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرکی دامنه جنگل نوشهر نارنج بن-2150
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرک برند شمال رویان-2159
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 470 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف کاردن سونا جکوزی شمال رویان_کد2122
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 285 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخر دار شمال رویان_کد 2112
1,800,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 1050 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا قواره اول جنگل استخرادر شمال نوشهر-2052
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 750 متر
زمین: 1400 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلای مدرن شهرکی در سیاه رود رویان-1810
18,000,000,000تومان
بنا: 500 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردادر ساحلی شمال وازیوار-1971
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: ساحلی
ویلا مدرن ساحلی استخردار شمال وازیوار-1964
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 600 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار دامنه جنگل شمال رویان-1962
35,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 2300 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی شمال نوشهر_1823
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 300 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی لتینگان_1820
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 650 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای دوبلکس جنگلی در سیسنگان کد-1450
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 205 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا کلاسیک استخردار دریابیشه-1674
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخردار نوشهر-1636
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 850 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرک برند-1621
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 620 متر
زمین: 633 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ شهرکی نوشهر-1497
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 261 متر
زمین: 831 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن نوشهر-1557
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 400 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلامدرن دامنه جنگل شهرکی-1578
300,000,000,000تومان

فروش

بنا: 750 متر
زمین: 1500 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخردار شهرکی-1430
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 580 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی