ویلا مدرن شمال سیسنگان-2506
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 355 متر
ویلا کلاسیک نوشهر مزگاه_2685
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 260 متر
ویلا شهرکی مدرن رویان ونوش_2692
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
فروش وبلا جنگلی در رویان-کد2526
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
فروش ویلای جنگلی در رویان-کد2525
3,700,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا استخردار شهرکی شمال رویان_2511
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 227 متر
ویلا باغ شهرکی شمال رویان_2510
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 575 متر
ویلا مدرن_2433
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
ویلا باغ شهرک برند شمال رویان_2502
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
ویلا مدرن شهرکی شمال نوشهر نخ شمال_2495
8,500,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن_2461
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
ویلا مدرن شهرکی شمال رویان_2506
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 355 متر
ویلا جنگلی شمال نوشهر_2498
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 3000 متر
ویلا شمال نوشهر_2348
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال نوشهر آویدر_2347
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن شهرکی روف گاردن شمال نوشهر_2500
5,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن جنگلی شمال نوشهر_2499
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شهرکی شمال نوشهر_2496
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا مدرن منطقه ونوش_2455
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
ویلا شمال رویان_2341
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 240 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال رویان_2326
4,300,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 298 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلامبله شهرکی شمال رویان_2324
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 200 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال نوشهر چلندر_2350
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال نوشهر لتینگان_2354
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 380 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شهرکی شمال نوشهر_2359
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال نوشهر نجار ده_2361
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 230 متر
خواب: 3
موقعیت: شیمالی جنوبی
ویلا مدرن شمال نوشهر لتینگان_2305
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال نجار ده_2304
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 230 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن شهرکی شمال نوشهر نجارده_2363
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 280 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی شمال رویان بنجکول_2369
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
1 2 7