ویلا شمال رویان سیاه رود-2963
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 450 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2954
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 900 متر
ویلا دوبلکس نوشهر سیاهرود-2876
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 190 متر
زمین: 200 متر
ویلا دوبلکس شمال  ونوش-2868
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2852
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 750 متر
ویلا شمال رویان آب پری-2816
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا شهرکی شمال رویان-2813
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال-2724
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 230 متر
ویلا دوبلکس شمال-2721
3,300,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال -2720
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال ونوش-2628
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 225 متر
ویلا شمال-2627
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال-2626
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال-2625
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال-2624
3,300,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال ونوش-2621
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 300 متر
ویلا مدرن شمال-2618
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر-2616
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 500 متر
ویلا شهرکی شمال-2575
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 430 متر
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 225 متر
ویلا شمال ونوش-2558
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 510 متر
ویلا مدرن شمال -2518
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 225 متر
ویلا شهرکی مدرن شمال-2511
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 227 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان-2506
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 355 متر
ویلا کلاسیک نوشهر مزگاه_2685
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 260 متر
ویلا شهرکی مدرن رویان ونوش_2692
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
فروش وبلا جنگلی در رویان-کد2526
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
فروش ویلای جنگلی در رویان-کد2525
3,700,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا استخردار شهرکی شمال رویان_2511
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 227 متر
1 2 8