ویلا شمال نوشهر چلندر-2960
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2954
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 900 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2942
24,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال رویان-2941
59,840,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 1088 متر
زمین شمال رویان وازیوار-2881
14,700,000,000تومان

فروش

زمین شمال چلک -2800
12120000000 12,120,000,000تومان

فروش

زمین: 303 متر
ویلا ساحلی شمال چلندر-2764
65,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 1100 متر
ویلا ساحلی شمال وازیوار-2761
55,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 800 متر
ویلا ساحلی شمال وازیوار -2760
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 650 متر
زمین: 1000 متر
زمین ساحلی شمال سیسنگان وازیوار-2737
40,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان-2722
90,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 2770 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2564
27,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1250 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2563
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 450 متر
ویلا شهرکی شمال رویان-2502
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
ویلا ساحلی مبله نوشهر_2438
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 450 متر
خواب: 3
فروش ویلا شمال رویان فردوس-کد2488
90,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1500 متر
خواب: 7
فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2487
45,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 7
ویلای ساحلی شهرکی برند در نوشهر- کد2480
300,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 600 متر
خواب: 6
ویلاباغ مدرن شهرک برند شمال رویان_2501
75,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن استخر دار ساحلی نوشهر_2459
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 500 متر
خواب: 6
ویلا مدرن ساحلی نوشهر استخر دار_2460
33,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
موقعیت: 6
آپارتمان ساحلی شهرکی شمال نوشهر_22825
5,999,999,999تومان

فروش

بنا: 99 متر
خواب: 2
موقعیت: ساحلی
ویلای مدرن ساحلی در رویان شمال-1799
12,500,000,000تومان
بنا: 350 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحلی
ویلای ساحلی شهرکی در رویان شمال-1797
6,500,000,000تومان
بنا: 200 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحلی
ویلای مدرن ساحلی در سیسنگان شمال-1795
12,000,000,000تومان
بنا: 250 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحلی
ویلا استخردادر ساحلی شمال وازیوار-1971
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: ساحلی
ویلا مدرن ساحلی استخردار شمال وازیوار-1964
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 600 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای ساحلی مدرن در چلندر نوشهر-1850
25,000,000,000تومان
بنا: 450 متر
زمین: 550 متر
خواب: 4
موقعیت: ساحلی
باغ ویلا ی ساحلی در چلندر کد-1511
31,000,000,000تومان
بنا: 250 متر
زمین: 1076 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحل چلندر
ویلا ساحلی شهرکی رویان-1880
9,550,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 530 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحلی