ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2959
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
زمین شمال نوشهر نجارده-2958
12,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال رویان-2941
59,840,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 1088 متر
زمین شمال نوشهر امیررود-2926
3,900,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر بندپی-2925
4,800,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2924
2,250,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر لتینگان-2923
5,220,000,000تومان

فروش

زمین شمال سیسنگان حمزده-2921
2,420,000,000تومان

فروش

زمین شمال رویان دریابیشه-2906
5,250,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر ملکار-2890
2,485,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2887
2,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال رویان وازیوار-2881
14,700,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر بندپی-2865
4,719,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر نخ شمال-2864
4,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر امیر رود-2850
3,660,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر امیر رود-2849
6,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر لتینگان-2843
3,245,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر بندپی-2840
3,920,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر نجارده-2839
3,600,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2836
4,340,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2831
5,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2829
10,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2828
7,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2827
13,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2825
5,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر لتینگان-2824
8,300,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2823
2,200,000,000تومان

فروش

زمین شمال سیسنگان صلاح الدین کلا-2820
2,349,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر بندپی-2819
9,405,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر انارور-2818
4,250,000,000تومان

فروش

1 2 9