ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2863
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 650 متر
ویلا شهرکی شمال رویان-2813
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال رویان نارنج بن-2806
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
زمین شمال چلک -2800
12120000000 12,120,000,000تومان

فروش

زمین: 303 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2789
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 476 متر
ویلا شمال نوشهر شهرکی چلک-2787
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
ویلا استخردار شمال نوشهر-2554
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 250 متر
ویلا مدرن شمال نوشهر-2529
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 320 متر
ویلا شمالی جنوبی شمال نوشهر-2528
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
ویلا  شهرکی شمال رویان-2501
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1000 متر
زمین شهرکی شمال نوشهر نخ شمال-2705
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا جنگلی دید دریا و جنگل_2700
6,300,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 230 متر
ویلا مدرن جنگلی روف گاردن نوشهر افشین_2686
2,500,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک جنگلی استخر دار_2688
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 580 متر
زمین: 440 متر
ویلا شهرکی استخر در روف نوشهر لتینگان_2702
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی استخر دار روف نوشهر ونوش_2693
12,000,000,000تومان

فروش

آپارتمان جنگلی لتینگان نوشهر_2701
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 125 متر
فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد 2493
3,500,000,000تومان

فروش

فروش وبلا جنگلی در رویان-کد2526
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
ویلا مدن شهرک برند روف گاردن شمال نوشهر نخ شمال_2507
22,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال سدخاکی_2449
3,600,000,000تومان

فروش

ویلا جنگلی شمال ملکار_2448
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
موقعیت: 3
فروش ویلا شهرک فردوس شمال رویان-کد2489
120,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 7
زمین_2445
9,000,000,000تومان

فروش

زمین: 900 متر
ویلاباغ استخردارنوشهر سیسنگان_2436
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 650 متر
زمین: 700 متر
موقعیت: 5
ویلا مدرن شهرکی_2442
10,000,000,000تومان
بنا: 400 متر
زمین: 400 متر
موقعیت: 5
ویلا باغ شهرکی_2440
30,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 900 متر
خواب: 5
ویلا مدرن نوشهر نخ شمال-2437
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 6
ویلای ساحلی شهرکی برند در نوشهر- کد2480
300,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 600 متر
خواب: 6
1 2 13