زمین_2446
7,000,000,000تومان

فروش

زمین: 500 متر
ویلا باغ_2441
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 1200 متر
موقعیت: 2
زمین_2444
23,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1538 متر
ویلا مدرن شهرکی_2442
10,000,000,000تومان
بنا: 400 متر
زمین: 400 متر
موقعیت: 5
زمین شهرکی_2439
27,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1080 متر
ویلا باغ شهرکی_2440
30,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 900 متر
خواب: 5
ویلا باغ_2471
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 210 متر
زمین: 580 متر
موقعیت: 2
ویلا باغ_2462
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 550 متر
خواب: 2
ویلا باغ_2463
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 750 متر