ویلا شهرک برند رویان دریابیشه_2695
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 516 متر
ویلا جنگلی دید دریا و جنگل_2700
6,300,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 230 متر
ویلا مدرن جنگلی روف گاردن نوشهر افشین_2686
2,500,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک جنگلی استخر دار_2688
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 580 متر
زمین: 440 متر
ویلا شهرکی استخر در روف نوشهر لتینگان_2702
14,000,000,000تومان

فروش

زمین جنگلی با جواز نوشهر مزگاه_2684
4,000,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک نوشهر مزگاه_2685
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 260 متر
ویلا فلت جنگلی نوشهر سیسنگان_2690
2,500,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 205 متر
ویلا مدرن استخر روف گاردن رویان ونوش_2689
15,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی سنددار رویان ونوش-2691
75,000,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی مدرن رویان ونوش_2692
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
ویلا شهرکی استخر دار روف نوشهر ونوش_2693
12,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی جواز دار نوشهر ونوش_2694
6,000,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی برند جنگلی رویان دریا بیشه_2696
16,000,000,000تومان

فروش

زمین جنگلی نوشهر_2699
33,000,000,000تومان

فروش

زمین: 4000 متر
آپارتمان جنگلی لتینگان نوشهر_2701
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 125 متر
زمین شهرکی نوشهر لتینگان_2703
16,000,000,000تومان

فروش

ویلا استخردار شهرکی شمال رویان_2511
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 227 متر
ویلا شهرکی جنگلی شمال رویان_2514
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 330 متر
زمین شهرکی جنگلی شمال نوشهر چلندر_2515
9,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال رویان_2512
3,200,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی مدرن استخر دار روف گاردن+2513
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا باغ شهرکی شمال رویان_2510
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 575 متر
ویلا مدرن روف گاردن استخر شمال رویان_2509
7,500,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن شهرکی استخر دارشمال رویان_2508
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن شهرکی روف گاردن شمال رویان_2503
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین شهرکی شمال رویان ونوش_2504
8,500,000,000تومان

فروش

ویلاباغ مدرن شهرک برند شمال رویان_2501
75,000,000,000تومان

فروش

ویلا باغ شهرک برند شمال رویان_2502
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
ویلا مدرن شهرکی شمال نوشهر نخ شمال_2495
8,500,000,000تومان

فروش

1 2 16