آقای پارسا

آقای پارسا

ایمیل: ntsppco.64@gmail.com تلفن: 09355065975

املاک من(192)

ویلا شهرک برند رویان دریابیشه_2695
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 516 متر
ویلا جنگلی دید دریا و جنگل_2700
6,300,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 230 متر
ویلا مدرن جنگلی روف گاردن نوشهر افشین_2686
2,500,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک جنگلی استخر دار_2688
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 580 متر
زمین: 440 متر
ویلا شهرکی استخر در روف نوشهر لتینگان_2702
14,000,000,000تومان

فروش

زمین جنگلی با جواز نوشهر مزگاه_2684
4,000,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک نوشهر مزگاه_2685
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 260 متر
ویلا فلت جنگلی نوشهر سیسنگان_2690
2,500,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 205 متر
ویلا مدرن استخر روف گاردن رویان ونوش_2689
15,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی سنددار رویان ونوش-2691
75,000,000,000تومان

فروش

1 2 21