علی عباس نژاد

علی عباس نژاد

ایمیل: aliabbasinnezhad61@gmail.com تلفن: 09125099593

املاک من(69)

زمین شهرکی شمال نوشهر-2450
6,000,000,000تومان

فروش

زمین_شهرکی_2450
4,800,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
زمین جنگلی کهنه سرا_2451
1,880,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال سدخاکی_2449
3,600,000,000تومان

فروش

ویلا جنگلی شمال ملکار_2448
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
موقعیت: 3
ویلا دوبلکس شهرکی نوشهر_2447
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 211 متر
موقعیت: 2
زمین_2446
7,000,000,000تومان

فروش

زمین: 500 متر
ویلا ساحلی مبله نوشهر_2438
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 450 متر
خواب: 3
ویلا باغ_2441
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 1200 متر
موقعیت: 2
زمین_2445
9,000,000,000تومان

فروش

زمین: 900 متر
1 2 10