خانم ارغوان

394 ملک
تلفن: 09351097755

تماس

املاک من(394)

ویلا شمال نوشهر امیررود-2769
5,800,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 318 متر
ویلا ساحلی شمال وازیوار-2761
55,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 800 متر
ویلا شمال ونوش-2757
3,700,000,000تومان

فروش

بنا: 90 متر
زمین: 334 متر
ویلا شمال ونوش-2756
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال نوشهر-2743
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 612 متر
زمین شمال نوشهر-2742
10,557,000,000تومان

فروش

زمین: 612 متر