ویلا شمال-2549
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 167 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر-2548
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 167 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال-2547
2,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال نوشهر-2546
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 220 متر
زمین دونبش شمال -2545
2,350,000,000تومان

فروش

زمین: 235 متر
ویلا شمال نوشهر-2544
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 310 متر
زمین: 340 متر
زمین شمال نوشهر-2543
3,300,000,000تومان

فروش

زمین: 300 متر
زمین شمال نوشهر-2542
2,100,000,000تومان

فروش

زمین: 600 متر
زمین شمال نوشهر-2541
2,300,000,000تومان

فروش

زمین: 230 متر
زمین شمال نوشهر-2540
10,400,000,000تومان

فروش

زمین: 650 متر
زمین شهرکی شمال-2538
7,200,000,000تومان

فروش

زمین: 450 متر
زمین شهرکی شمال انارور-2537
5,000,000,000تومان

فروش

ویلا تکمیل نشده شهرکی شمال-2536
11,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 495 متر
زمین دونبش شمال-2535
5,274,000,000تومان

فروش

زمین: 293 متر
زمین شهرکی شمال-2534
58,800,000,000تومان

فروش

زمین: 3675 متر
زمین نزدیک جاده شمال-2533
7,098,000,000تومان

فروش

زمین شمال -2532
6,447,000,000تومان

فروش

زمین: 614 متر
زمین شمال انارور-2531
5,460,000,000تومان

فروش

خانه باغ مبله شمال-2530
24,600,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 2050 متر
ویلا مدرن شمال نوشهر-2529
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 320 متر
ویلا شمالی جنوبی شمال نوشهر-2528
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
زمین شهرکی شمال ونوش-2527
2,800,000,000تومان

فروش

ویلا شیک شمال رویان-2526
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال رویان-2525
3,700,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
زمین شهرکی شمال نوشهر-2524
1,485,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر -2523
4,920,000,000تومان

فروش

زمین: 820 متر
زمین شمال نوشهر-2522
3,800,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
خانه باغ شمال انارور-2521
5,300,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 530 متر
ویلا شیک شمال ونوش-2519
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 225 متر
ویلا مدرن شمال -2518
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 225 متر
1 2 8