زمین_2451

1,880,000,000تومان

نوع سند

تک برگ

آدرس

  • شهر/شهرک نوشهر کهنه سرا
مستقل
جنگلی

علی عباس نژاد

نماینده ملک
09125099593
aliabbasinnezhad61@gmail.com
املاک دیگر