زمین مستقل نوشهر بند پی

6,300,000,000تومان

متراژ زمین

750 متر

موقعیت مکانی

جنگلی

نوع سند

ثبتی در نوبت

آدرس

آب
برق
گاز
فاصله تا دریا 1500متر
مستقل
جنگلی

علی عباس نژاد

مشاور ملک
09125099593
aliabbasinnezhad61@gmail.com
سایر ملک های این مشاور