فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد 2493
2,954,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد2522
2,850,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال رویان_2512
3,200,000,000تومان

فروش

زمین_شهرکی_2450
4,800,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
زمین_شهرکی_2450
4,800,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
زمین_2451
1,880,000,000تومان

فروش

زمین_شهرکی_2449
3,600,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
زمین_2446
7,000,000,000تومان

فروش

زمین: 500 متر
ویلا ساحلی_2438
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 450 متر
خواب: 3
زمین_2445
9,000,000,000تومان

فروش

زمین: 900 متر
زمین_2444
23,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1538 متر
زمین شهرکی_2439
27,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1080 متر
زمین_2469
1,590,000,000تومان

فروش

زمین: 265 متر
زمین شهرکی شمال رویان ونوش_2504
8,500,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی در نوشهر – کد2479
6,000,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد2484
400,000,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی در نوشهر – کد 2477
3,850,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی داخل شهرک در نوشهر – کد 2478
9,000,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی در نوشهر – کد2476
3تومان

فروش

زمین 670 متری_2467
3,515,000,000تومان

فروش

زمین: 670 متر
زمین _2468
22,800,000,000تومان

فروش

زمین: 2850 متر
زمین_2472
1,700,000,000تومان

فروش

زمین: 200 متر
زمین_2470
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین: 700 متر
زمین شهرکی_2464
1,400,000,000تومان

فروش

زمین: 200 متر
زمین500 متری شهرکی_2465
7,500,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال رویان_2337
4,500,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی سنددار شمال رویان فراشکلا_2323
3,300,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال رویان_2338
8,400,000,000تومان

فروش

زمین شمال رویان_2335
5,475,000,000تومان

فروش

زمین: 365 متر
زمین شهرکی سند جواز شمال نوشهر امیررود_2322
3,200,000,000تومان

فروش

1 2 6