ویلا شهرک برند شمال رویان -2143
28,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
خونه باغ جنگلی نوشهر نجارده-2171
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 1560 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا قواره اول جنگل استخرادر شمال نوشهر-2052
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 750 متر
زمین: 1400 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله لوکس شمال ونوش-1868
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 220 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ مستقل نوشهر-1780
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 1150 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
زمین قواره اول جنگل ونوش-1679
10,000,000,000تومان

فروش

زمین: 620 متر
موقعیت: جنگلی
زمین دامنه جنگل چلندر-1683
4,450,000,000تومان

فروش

زمین: 525 متر
موقعیت: جنگلی
ویلاباغ قواره اول جنگل نوشهر-1661
100,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 5000 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین شهرک برند ونوش-1657
5,000,000,000تومان

فروش

زمین: 330 متر
موقعیت: جنگلی
ویلاباغ شهرک برند جنگلی-1655
40,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 2000 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلاباغ شهرک برند دریابیشه-1650
30,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلاباغ نیمه کار شهرکی-1646
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلاغ مدرن قواره اول جنگل-1644
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 650 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ جنگلی کتی-1645
2,300,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 430 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
زمین جاده به ساحل چلندر-1632
70,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1000 متر
موقعیت: ساحلی
ویلا باغ نیمه کار سیسنگان-1630
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 1000 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار سیاهرود-1622
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 500 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی نخ شمال-1608
2,800,000,000تومان

فروش

زمین: 282 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخردار نوشهر-1600
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 750 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرک برند نوشهر-1593
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 716 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار نوشهر-1411
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1100 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی