ویلا جنگلی شما رویان منوچهر کلا-1982
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 330 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار مدرن شمال رویان-1869
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 520 متر
خواب: 4
ویلای جنگلی در ونوش شمال-1802
4,200,000,000تومان
بنا: 130 متر
زمین: 400 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلای دوبلکس جنگلی در ونوش نوشهر شمال-1796
3,600,000,000تومان
بنا: 240 متر
زمین: 345 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی ونوش رویان-1999
4,500,000,000تومان

فروش

زمین: 500 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی دوبلکس در نوشهر کد-1471
2,600,000,000تومان
بنا: 180 متر
زمین: 200 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی امبر رود
ویلا جنگلی ارزان قیمت در ملکار کد-1458
1,600,000,000تومان
بنا: 90 متر
زمین: 200 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی ملکار
ویلا استخردار نخ شمال-1592
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا نخ شمال شهرکی-1544
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا با دید دریا و جنگل نوشهر-1555
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 230 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا تریبلکس ریاست جمهوری-1428
5,200,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخر دار نوشهر-1434
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 220 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی سیسنگان-1429
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 405 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا فلت مبله سیسنگان-1397
2,100,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 301 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی