ویلا مدرن شهرکی شمال رویان_2222
2,200,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 210 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلای مدرن ساحلی در رویان شمال-1799
12,500,000,000تومان
بنا: 350 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحلی
ویلای ساحلی شهرکی در رویان شمال-1797
6,500,000,000تومان
بنا: 200 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحلی
ویلای مدرن ساحلی در سیسنگان شمال-1795
12,000,000,000تومان
بنا: 250 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحلی
ویلای ساحلی مدرن در چلندر نوشهر-1850
25,000,000,000تومان
بنا: 450 متر
زمین: 550 متر
خواب: 4
موقعیت: ساحلی
زمین ساحلی شمال سیسنگان-1895
6,200,000,000تومان

فروش

زمین: 362 متر
موقعیت: ساحلی
باغ ویلا ی ساحلی در چلندر کد-1511
31,000,000,000تومان
بنا: 250 متر
زمین: 1076 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحل چلندر
ویلا ساحلی شهرکی رویان-1880
9,550,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 530 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحلی
ویلای ساحلی سوپرلوکس در چلندر نوشهر کد-1529
95,000,000,000تومان
بنا: 1800 متر
زمین: 2000 متر
خواب: 5
موقعیت: چلندر
ویلای دوبلکس استخردار شهرکی در ونوش کد-1621
20,000,000,000تومان
بنا: 620 متر
زمین: 633 متر
خواب: 5
موقعیت: ونوش
زمین جاده به ساحل چلندر-1632
70,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1000 متر
موقعیت: ساحلی
خانه باغ ساحلی چلندر–1467
35,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1250 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی