ویلا شمال رویان_2343
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 240 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شمال رویان وازیوار_2343
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مبله شمال رویان نارنج بن-2037
2,800,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان-2042
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 165 متر
زمین: 265 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی دامنه جنگل رویان-2032
3,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شمال رویان تیرکده-1916
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 402 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا فلت جنگلی شمال ونوش-1940
2,300,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 210 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا فلت مبله شمال ونوش-1930
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 210 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ فلت شمال دامنه جنگل-1911
6,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 820 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلاباغ شهرکی ونوش-1892
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 500 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا فلت ارزان قیمت چمستان-1743
900,000,000تومان

فروش

بنا: 80 متر
زمین: 160 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا فلت رزان قیمت چمستان-1757
700,000,000تومان
بنا: 75 متر
زمین: 170 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا فلت شهرکی انارور-1669
1,750,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 200 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ جنگلی کتی-1645
2,300,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 430 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا دوبلکس لتینگان-1626
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 150 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا فلت چلندر-1550
1,750,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 250 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ جنگلی انارور-1536
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 412 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخردار چلندر-1508
7,800,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 590 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلاباغ چلندر-1504
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 730 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلای مبله علی آباد-1469
1,750,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 210 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا فلت دهکده سبز-1465
1,750,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 200 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی دهکده کتی-1449
2,800,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 250 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ ونوش-1602
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 130 متر
زمین: 406 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی امیر رود-1586
3,650,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 252 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی علی آباد عسگرخان-1399
2,100,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 260 متر
خواب: 3
ویلا دوبلکس شهرکی-1401
2,400,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 268 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلای جنگلی سیسنگان-1402
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 260 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا نیم پیلوت نوشهر-1403
1,600,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 210 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا فلت سیسنگان-1404
1,600,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 210 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله چلندر-1415
2,000,000,000تومان

فروش

بنا: 110 متر
زمین: 240 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی