ویلا شمال رویان آب پری-2816
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا باغ شمال رویان-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال رویان-2813
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال بندپی نجارده-2805
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 318 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2802
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
ویلا ساحلی شمال چلندر-2763
75,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1850 متر
ویلا شهرکی شمال-2726
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 274 متر
ویلا شمال-2641
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال سیسنگان-2613
3,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال سیسنگان-2586
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 490 متر
ویلا شمال نوشهر-2548
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 167 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال-2547
2,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 200 متر
ویلا شیک شمال رویان-2526
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال رویان-2525
3,700,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا مدرن شمال-2513
1,500,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 650 متر
ویلا شهرکی مدرن شمال-2511
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 227 متر
ویلا شهرکی شمال
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 575 متر
ویلا شمال سیسنگان-2509
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان-2508
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 450 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان-2507
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان-2506
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 355 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان-2505
1,500,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 430 متر
ویلا  شهرکی شمال رویان-2501
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1000 متر
ویلا مدرن جنگلی روف گاردن نوشهر افشین_2686
2,500,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک جنگلی استخر دار_2688
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 580 متر
زمین: 440 متر
ویلا شهرکی استخر در روف نوشهر لتینگان_2702
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن استخر روف گاردن رویان ونوش_2689
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی مدرن استخر دار روف گاردن+2513
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن روف گاردن استخر شمال رویان_2509
7,500,000,000تومان

فروش

1 2 4