ویلامبله استخردار شهرکی شمال منطقه دریابیشه-2270
37,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1150 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخردار شهرک برند شمال رویان-2271
700,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 2300 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شمال رویان-2134
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 300 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا نما رومی شهرک برند شمال رویان-2140
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 910 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر دار روف گاردن شمال نوشهر_2218
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی مدرن روف استخردار شمال نوشهر لتینگان_2210
1,250,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 330 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردارشهرک برند شمال رویان-2142
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 800 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی دامنه جنگل شمال ونوش-2148
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرکی دامنه جنگل نوشهر نارنج بن-2150
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرک برن شمال نوشهر سیسنگان-2158
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 750 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شمال رویان_کد2120
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ مدرن شمال رویان_کد2117
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 500 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر دار شمال رویان_کد2108
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 900 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله استخردار شمال رویان-2086
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 440 متر
زمین: 325 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی دامنه جنگل شمال ونوش-1989
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شهرک برند شمال سیسنگان-2047
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 750 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار نوشهر_2059
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا مرن شهرک برند رویان دریابیشه-1985
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 630 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخردار مبله شمال نخ شمال-2048
29,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 850 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا قواره اول جنگل استخرادر شمال نوشهر-2052
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 750 متر
زمین: 1400 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا کلاسیک شهرکی نوشهر_2029
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 310 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلای مدرن شهرکی در سیاه رود رویان-1810
18,000,000,000تومان
بنا: 500 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای مدرن ساحلی در رویان شمال-1799
12,500,000,000تومان
بنا: 350 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: ساحلی
برج ویلای استثنایی در دامنه جنگل نوشهر-1778
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1200 متر
زمین: 2500 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلای مدرن استخردار جنگلی در ونوش رویان شمال-1723
15,000,000,000تومان
بنا: 560 متر
زمین: 630 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردادر ساحلی شمال وازیوار-1971
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: ساحلی
ویلا استخردار مدرن شمال سیاه رود-1857
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 550 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردادر دامنه شمال نارنج بن-1965
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای ساحلی مدرن در چلندر نوشهر-1850
25,000,000,000تومان
بنا: 450 متر
زمین: 550 متر
خواب: 4
موقعیت: ساحلی
ویلا مدرن استخردار منطقه برند نارنج بن شمال-1959
12,500,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 500 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی