خونه باغ استخردار شمال رویان سیاه رود-2256
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 450 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرک برند مبله استخردار شمال سیاهرود-2265
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 305 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار شمال رویان-2266
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 260 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلای مبله شهرکی شمال رویان-2268
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 420 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلامبله استخردار شهرکی شمال منطقه دریابیشه-2270
37,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1150 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخردار شهرک برند شمال رویان-2271
700,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 2300 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی مبله شمال رویان ونوش-2273
11,000,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 650 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ شهرکی شمال رویان-2276
18,500,000,000تومان

فروش

بنا: 599 متر
زمین: 1250 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا نما رومی شهرک برند شمال رویان-2140
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 910 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
خونه باغ شهرک برند شمال رویان -2141
19,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 770 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلاباغ شمال نوشهر سیسنگان-2167
3,850,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرک برند شمال رویان-2159
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 470 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا دوبلکس شهرکی شمال نوشهر دهکده کتی-2170
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 365 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان ونوش-2179
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 327 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ شمال رویان وازیوار-2195
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 590 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله استخردار شمال رویان-2086
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 440 متر
زمین: 325 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شمال رویان وازیوار-2002
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 360 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شهرک برند شمال سیسنگان-2047
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 750 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شهرکی شما رویان-2033
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 350 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شهرکی شمال وازیوار-2034
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شمال رویان نارنج بن-2037
2,800,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی مبله شمال رویان علویکلا-2039
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 260 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شهرکی شمال رویان-2043
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 280 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شمال رویان وازیوار-2040
7,800,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 320 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان-2045
11,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا ترییبلکس شهرکی شمال رویان-2046
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 360 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مرن شهرک برند رویان دریابیشه-1985
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 630 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخردار مبله شمال نخ شمال-2048
29,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 850 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا قواره اول جنگل استخرادر شمال نوشهر-2052
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 750 متر
زمین: 1400 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخردار شمال سیسنگان-2053
29,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 850 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
1 2 4