ویلای مبله شهرکی شمال رویان-2268
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 420 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال رویان سی دشت_2226
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا کلاسیک نوشهر سیسنگان-2138
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 230 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن جکوزی شمال نوشهر لتینگان_2213
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی شمال نوشهر توسکا_2217
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 190 متر
زمین: 260 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی شمال نوشهر_2215
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال نوشهر لتینگان_2214
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 235 متر
زمین: 280 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی مدرن روف استخردار شمال نوشهر لتینگان_2210
1,250,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 330 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال نوشهر توسکا_2208
3,375,000,000تومان

فروش

خونه باغ شهرک برند شمال رویان -2141
19,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 770 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان_2196
1,800,000,000تومان

فروش

زمین: 300 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن جکوزی شمال رویان_2200
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 310 متر
زمین: 270 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا کلاسیک فلت شمال رویان ونوش_2199
2,400,000,000تومان

فروش

بنا: 210 متر
زمین: 100 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا ااستخردار شمال نوشهر چلک-2193
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 480 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردادر شمال نوشهر سیسنگان-2192
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
زمین دامنه جنگل شمال نوشهر-2194
4,500,000,000تومان

فروش

زمین: 360 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن جکوزی در روف گاردن شمال رویان _کد2128
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر دار ر شمال رویان_کد2126
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر دار روف گاردن شمال رویان_کد2125
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 505 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال رویان_کد 2123
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 321 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال رویان_کد2124
-3تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 270 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال نوشهر_کد2121
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 424 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف کاردن سونا جکوزی شمال رویان_کد2122
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 285 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر دار روف گاردن شمال رویان_کد2119
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 430 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شمال رویان_کد2120
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ کلاسیک شمال رویان_کد2104
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 190 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر دار روف گاردن شمال رویان_کد 2116
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 480 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا کلاسیک شمال رویان_کد 2114
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 330 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخر دار شمال رویان_کد2113
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 285 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخر دار شمال رویان_کد 2112
1,800,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 1050 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
1 2 6