فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد2484
400,000,000,000تومان

فروش

ویلای لوکس شمال رویان سیاه رود-2257
7,800,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 350 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان سیاه رود-2259
2,800,000,000تومان

فروش

زمین دامنه جنگل نوشهر نجارده-2252
31,500,000,000تومان

فروش

ویلا شمال رویان سیاه رود-2258
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 280 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان سیاهرود-2261
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 350 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی با مشاعات شمال رویان-2267
5,500,000,000تومان

فروش

زمین: 300 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخردار شهرک برند شمال رویان-2271
700,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 2300 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی مبله شمال رویان ونوش-2273
11,000,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 650 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی با مجوز ساخت شمال رویان-2274
15,600,000,000تومان

فروش

زمین: 1040 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ شهرکی شمال رویان-2276
18,500,000,000تومان

فروش

بنا: 599 متر
زمین: 1250 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان وازیوار-2275
13,500,000,000تومان

فروش

زمین: 900 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان سیاه رود-2129
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین: 360 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال رویان علویکلاه_2227
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 260 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا دوبلکس شهرکی شمال علویکلا-2145
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 270 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرکی دامنه جنگل نوشهر نارنج بن-2150
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرکی شمال نوشهر ونوش-2155
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 260 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین جنگلی شمال نوشهر-2160
15,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی دامنه جنگل شمال رویان چای باغ-2178
3,300,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال رویان سیاهرود-2180
4,000,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان منوچهرکلا-2183
5,400,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی کمبرندی ونوش-2181
4,800,000,000تومان

فروش

زمین: 344 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان ونوش-2182
3,400,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی دامنه جنگل شمال ونوش-2184
5,800,000,000تومان

فروش

زمین: 486 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن جنگلی شمال رویان ونوش-1988
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلامدرن استخردار شمال رویان ونوش-1990
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 340 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی دامنه جنگل شمال ونوش-1989
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی شما رویان منوچهر کلا-1982
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 330 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان-2050
8,880,000,000تومان

فروش

زمین: 888 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن دامنه جنگل شما ونوش-1921
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 360 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی