ویلا باغ شهرک برند منطقه دریابیشه شمال-2269
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی منطقه دریابیشه شمال رویان-2272
6,400,000,000تومان

فروش

زمین: 320 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی روف گاردن استخردار شمال رویان_2207
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن استخر دار شاهنشین شمال رویان_2204
10,500,000,000تومان

فروش

بنا: 416 متر
زمین: 300 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ مدرن شمال رویان_2203
90,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 500 متر
موقعیت: جنگلی
باغ ویلا مدرن استخر دار شمال رویان_2202
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین شهرکی شمال رویان_2198
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

ویلاباغ شمال نوشهر سیسنگان-2167
3,850,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرک برند شمال رویان-2159
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 470 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرک برن شمال نوشهر سیسنگان-2158
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 750 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان سیاهرود-2174
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 200 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان سیاهرود-2173
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 270 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان ونوش-2186
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 450 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال نوشهر_کد2118
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ کلاسیک شمال نوشهر چلک_2082
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 450 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال نوشهر_کد2080
4,300,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 220 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شهرک برند شمال سیسنگان-2047
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 750 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار نوشهر_2059
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن نوشهر_2065
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 190 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخردار امیررود_2072
11,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 410 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن نوشهر_2067
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 240 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا جنگلی امیررود
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 190 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی_2070
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 310 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ قدیمی شهرکی نوشهر_2030
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 314 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلای دوبلکس مدرن جنگلی در سیاه رود رویان شمال-1722
8,000,000,000تومان
بنا: 350 متر
زمین: 390 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردادر ساحلی شمال وازیوار-1971
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: ساحلی
ویلا مدرن ساحلی استخردار شمال وازیوار-1964
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 600 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن امیررود_2018
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال وازیوار-1952
5,300,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 380 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرک برند شمال سیسنگان-1953
10,000,000,000تومان
بنا: 350 متر
زمین: 500 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی