خونه باغ استخردار شمال رویان سیاه رود-2256
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 450 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار شمال رویان-2264
11,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 460 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرک برند مبله استخردار شمال سیاهرود-2265
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 305 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار شمال رویان-2266
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 260 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شمال رویان-2134
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 300 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان-2130
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 450 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا فلت شمال نوشهر صلاح الدین کلا-2136
2,200,000,000تومان

فروش

بنا: 110 متر
زمین: 220 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی روف گاردن شمال رویان_2224
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخردار شمال نوشهر سیسنگان-2139
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی شمال رویان_2222
2,200,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 210 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر دار روف گاردن شمال نوشهر_2218
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردارشهرک برند شمال رویان-2142
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 800 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرک برند شمال رویان -2143
28,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی دامنه جنگل شمال ونوش-2148
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن دامنه جنگل شمال نوشهر نارنج بن-2149
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 270 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرکی شمال رویان ونوش-2153
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرکی شمال رویان ونوش-2154
6,500,000,000تومان
بنا: 200 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا دوبلکس نما سنگ شمال نوشهر سیسنگان-2156
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا دوبلکس شمال نوشهر سیسنگان-2163
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 320 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا دوبلکس شهرکی شمال نوشهر دهکده کتی-2170
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 365 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلاا مدرن شهرکی استخردار سیاهرود-2177
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
زمین قواره اول جنگل شمال نوشهر-2189
9,800,000,000تومان

فروش

زمین منطقه برند شمال نوشهر بندپی-2190
20,000,000,000تومان

فروش

زمین: 2000 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ شمال رویان وازیوار-2195
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 590 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن شمال رویان آویدر_کد2091
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 285 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شمال رویان وازیوار-2088
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 305 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله استخردار شمال رویان-2086
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 440 متر
زمین: 325 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخردار شمال رویان-2087
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 385 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی دوبلکس شمال نوشهر دهکده کتی-2044
3,100,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 250 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی دامنه جنگل شمال نارنج بن-1997
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 500 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
1 2 7