خونه باغ استخردار شمال رویان سیاه رود-2256
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 450 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای مبله شهرکی شمال رویان-2268
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 420 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلامبله استخردار شهرکی شمال منطقه دریابیشه-2270
37,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1150 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی روف گاردن استخردار شمال رویان_2207
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن استخر دار شاهنشین شمال رویان_2204
10,500,000,000تومان

فروش

بنا: 416 متر
زمین: 300 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرک برند شمال رویان -2143
28,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی دامنه جنگل شمال ونوش-2148
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن دامنه جنگل شمال نوشهر نارنج بن-2149
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 270 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرکی دامنه جنگل نوشهر نارنج بن-2150
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرک برند شمال رویان-2159
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 470 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف کاردن سونا جکوزی شمال رویان_کد2122
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 285 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر دار روف گاردن شمال رویان_کد 2116
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 480 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا کلاسیک شمال رویان_کد 2114
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 330 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شاهنشین شمال رویان_کد2095
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 360 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر دار شمال رویان_کد2108
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 900 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی دامنه جنگل شمال ونوش-1989
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن جنگلی شمال نوشهر سیسنگان-1995
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 360 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار نوشهر_2059
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شمال رویان وازیوار-2040
7,800,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 320 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا ترییبلکس شهرکی شمال رویان-2046
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 360 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخردار امیررود_2072
11,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 410 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ مدرن شهرکی نوشهر_2024
11,500,000,000تومان

فروش

بنا: 410 متر
زمین: 690 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای مدرن شهرکی در سیاه رود رویان-1810
18,000,000,000تومان
بنا: 500 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای مدرن استخردار در سیسنگان نوشهر شمال-1777
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلای دوبلکس شهرکی در عالم کلا رویان شمال-1699
5,000,000,000تومان
بنا: 300 متر
زمین: 330 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردادر ساحلی شمال وازیوار-1971
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: ساحلی
ویلا مدرن ساحلی استخردار شمال وازیوار-1964
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 600 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن امیررود_2018
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن اسنخر دار شهرکی_2019
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 340 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شهرکی شمال بنجکول-1950
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 365 متر
زمین: 380 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی