ویلا شمال ونوش-2822
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 180 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2793
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2773
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان سیاه رود-2772
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر دزدک-2771
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 537 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2768
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال سیسنگان-2725
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 230 متر
ویلا شمال-2724
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 230 متر
ویلا شمال ونوش-2693
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 330 متر
ویلا مدرن شمال-2689
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 520 متر
زمین: 420 متر
ویلا شمال-2672
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شهرکی شمال-2630
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 520 متر
ویلا شمال ونوش-2622
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال ونوش-2558
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 510 متر
ویلا شمالی جنوبی شمال نوشهر-2528
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
ویلا شیک شمال ونوش-2519
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 225 متر
ویلا مدرن شمال-2513
1,500,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 650 متر
ویلا جنگلی دید دریا و جنگل_2700
6,300,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 230 متر
ویلا مدرن جنگلی روف گاردن نوشهر افشین_2686
2,500,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی استخر در روف نوشهر لتینگان_2702
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن استخر روف گاردن رویان ونوش_2689
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی استخر دار روف نوشهر ونوش_2693
12,000,000,000تومان

فروش

آپارتمان جنگلی لتینگان نوشهر_2701
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 125 متر
ویلا شهرکی مدرن استخر دار روف گاردن+2513
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن روف گاردن استخر شمال رویان_2509
7,500,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن شهرکی استخر دارشمال رویان_2508
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدن شهرک برند روف گاردن شمال نوشهر نخ شمال_2507
22,000,000,000تومان

فروش

ویلا جنگلی شمال ملکار_2448
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
موقعیت: 3
ویلاباغ استخردارنوشهر سیسنگان_2436
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 650 متر
زمین: 700 متر
موقعیت: 5
1 2 11