خونه باغ استخردار شمال رویان سیاه رود-2256
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 450 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار شمال رویان-2264
11,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 460 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای مبله شهرکی شمال رویان-2268
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 420 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلامبله استخردار شهرکی شمال منطقه دریابیشه-2270
37,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1150 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخردار شهرک برند شمال رویان-2271
700,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 2300 متر
خواب: 5
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ شهرکی شمال رویان-2276
18,500,000,000تومان

فروش

بنا: 599 متر
زمین: 1250 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا نما رومی شهرک برند شمال رویان-2140
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 910 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخر دار روف گاردن_2221
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن جکوزی شمال نوشهر لتینگان_2213
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف گاردن جکوزی شمال رویان_2200
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 310 متر
زمین: 270 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرکی دامنه جنگل نوشهر نارنج بن-2150
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا استخردار شهرک برند شمال رویان-2159
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 470 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلاا مدرن شهرکی استخردار سیاهرود-2177
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا ااستخردار شمال نوشهر چلک-2193
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 480 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن جکوزی در روف گاردن شمال رویان _کد2128
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن روف کاردن سونا جکوزی شمال رویان_کد2122
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 285 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا باغ استخر دار شمال رویان_کد 2112
1,800,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 1050 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله استخردار شمال رویان-2086
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 440 متر
زمین: 325 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی دامنه جنگل شمال ونوش-1989
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مبله شهرک برند شمال سیسنگان-2047
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 750 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شمال رویان وازیوار-2040
7,800,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 320 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخردار مبله شمال نخ شمال-2048
29,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 850 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن استخردار شمال سیسنگان-2053
29,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 850 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلاباغ شهرکی مبله شمال ونوش-1967
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1250 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا مدرن شهرکی شمال رویان-1918
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 350 متر
خواب: 4
ویلا مدرن شهرکی نوشهر_2028
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
ویلای استخردار شهرکی در سیاه رود رویان-1844
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 485 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای دوبلکس مدرن جنگلی در سیاه رود رویان-1843
11,000,000,000تومان
بنا: 450 متر
زمین: 450 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای استخردار شهرکی در سیاه رود رویان-1839
12,500,000,000تومان
بنا: 430 متر
زمین: 440 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلای مدرن شهرکی در سیاه رود رویان-1810
18,000,000,000تومان
بنا: 500 متر
زمین: 700 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
1 2 4