ویلا شمال چلک ریاست جمهوری-2801
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 500 متر
ویلا ساحلی شمال چلندر-2763
75,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1850 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2744
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال-2672
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال-2641
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1000 متر
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 225 متر
ویلا شمال ونوش-2558
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 510 متر
ویلا استخردار شمال ونوش-2557
11,500,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 390 متر
ویلا باغ مال ونوش-2556
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 560 متر
ویلا شمال سیسنگان-2509
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی مدرن شمال ونوش-2503
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 570 متر
ویلا مدرن جنگلی روف گاردن نوشهر افشین_2686
2,500,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک جنگلی استخر دار_2688
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 580 متر
زمین: 440 متر
ویلا شهرکی استخر در روف نوشهر لتینگان_2702
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن روف گاردن استخر شمال رویان_2509
7,500,000,000تومان

فروش

ویلا مدن شهرک برند روف گاردن شمال نوشهر نخ شمال_2507
22,000,000,000تومان

فروش

فروش ویلا شهرک فردوس شمال رویان-کد2489
120,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 7
ویلاباغ استخردارنوشهر سیسنگان_2436
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 650 متر
زمین: 700 متر
موقعیت: 5
ویلا مدرن نوشهر نخ شمال-2437
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1200 متر
خواب: 6
ویلای ساحلی شهرکی برند در نوشهر- کد2480
300,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 600 متر
خواب: 6
ویلاباغ مدرن شهرک برند شمال رویان_2501
75,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن استخر دار ساحلی نوشهر_2459
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 500 متر
خواب: 6
ویلا مدرن استخر دار شمال رویان_2336
12,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 420 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا شهرکی شمال نوشهر_2360
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 380 متر
زمین: 320 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا باغ استخر دار شمال نوشهر بندپی_2306
100,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 6500 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن شمال نوشهر بندپی_2303
35,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 1500 متر
خواب: 5
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا رویان وازیوار_2296
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 250 متر
خواب: 4
موقعیت: شمالی جنوبی
ویلا مدرن شهرکی شمال رویان_2279
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 340 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی
خونه باغ استخردار شمال رویان سیاه رود-2256
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 450 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی استخردار شمال رویان-2264
11,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 460 متر
خواب: 4
موقعیت: جنگلی
1 2 5