ویلا باغ شمال رویان-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا باغ شمال نوشهر نجارده-2766
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 600 متر
ویلا ساحلی شمال وازیوار -2760
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 650 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال سیسنگان شکارگاه-2759
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
ویلا باغ شمال ونوش خضرتیره-2754
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 930 متر
ویلا باغ شمال چلندر ملکار-2747
11,685,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی شمال-2741
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 720 متر
خانه باغ -2715
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 600 متر
ویلا باغ شمال-2680
21,490,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 1535 متر
خونه باغ شمال-2608
7,000,000,000تومان

فروش

زمین: 705 متر
ویلا باغ شمال ونوش-2578
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 258 متر
زمین: 560 متر
ویلا باغ شمال-2577
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 517 متر
ویلا شهرکی شمال-2573
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 310 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2564
27,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1250 متر
ویلا باغ مال ونوش-2556
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 560 متر
خانه باغ مبله شمال-2530
24,600,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 2050 متر
خانه باغ شمال انارور-2521
5,300,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 530 متر
ویلا مدرن شمال -2518
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 225 متر
ویلا شهرکی شمال
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 575 متر
ویلا شمال رویان نارنج بن-2749
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 550 متر
ویلا شهرکی شمال رویان وازیوار-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرک برند رویان دریابیشه_2695
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 516 متر
ویلا کلاسیک جنگلی استخر دار_2688
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 580 متر
زمین: 440 متر
فروش خانه باغ جنگلی در نوشهر-کد2521
5,300,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 530 متر
ویلا شهرکی مدرن استخر دار روف گاردن+2513
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدرن شهرکی استخر دارشمال رویان_2508
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا مدن شهرک برند روف گاردن شمال نوشهر نخ شمال_2507
22,000,000,000تومان

فروش

فروش ویلا باغ در نوشهر-کد2491
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 560 متر
خواب: 5
ویلاباغ استخردارنوشهر سیسنگان_2436
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 650 متر
زمین: 700 متر
موقعیت: 5
ویلا باغ شهرکی نوشهر نجاره_2471
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 210 متر
زمین: 580 متر
موقعیت: 2
1 2 7