ویلا شمال نوشهر چلندر-2832
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2830
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 630 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2826
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 100 متر
ویلا شمال ونوش-2822
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 180 متر
ویلا شمال ونوش-2821
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 350 متر
ویلا باغ شمال رویان-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2810
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 390 متر
ویلا شمال رویان نارنج بن-2806
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2790
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2789
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 476 متر
ویلا مدرن شمال-2618
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 400 متر
ویلا استخردار شمال ونوش-2557
11,500,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 390 متر
ویلا شمال نوشهر-2546
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 220 متر
خانه باغ مبله شمال-2530
24,600,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 2050 متر
ویلا شمالی جنوبی شمال نوشهر-2528
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
ویلا شیک شمال رویان-2526
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال رویان-2525
3,700,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا مدرن شمال -2518
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 225 متر
ویلا شهرکی مدرن شمال-2514
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 330 متر
ویلا مدرن شمال-2513
1,500,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 650 متر
ویلا شهرکی مدرن شمال-2511
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 227 متر
ویلا شهرکی شمال
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 575 متر
ویلا شمال سیسنگان-2509
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان-2508
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 450 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان-2507
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان-2506
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 355 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان-2505
1,500,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 430 متر
ویلا  شهرکی شمال رویان-2501
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال رویان نارنج بن-2749
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 550 متر
1 2 21