ویلا شمال نوشهر چلندر-2830
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 630 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2826
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 100 متر
ویلا شمال ونوش-2821
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 350 متر
ویلا باغ شمال رویان-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال رویان نارنج بن-2806
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2790
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2789
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 476 متر
ویلا شمال ونوش-2622
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 350 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2564
27,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1250 متر
خانه باغ مبله شمال-2530
24,600,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 2050 متر
ویلا شمالی جنوبی شمال نوشهر-2528
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
زمین شهرکی شمال-2512
3,163,500,000تومان

فروش

زمین: 333 متر
ویلا شهرکی مدرن شمال-2511
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 227 متر
ویلا شهرکی شمال
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 575 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان-2507
22,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان-2506
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 355 متر
ویلا شهرکی مدرن شمال ونوش-2503
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 570 متر
ویلا شهرکی شمال رویان-2502
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
ویلا  شهرکی شمال رویان-2501
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال رویان نارنج بن-2749
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 550 متر
ویلا شهرکی شمال رویان وازیوار-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرک برند رویان دریابیشه_2695
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 516 متر
ویلا جنگلی دید دریا و جنگل_2700
6,300,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 230 متر
ویلا مدرن جنگلی روف گاردن نوشهر افشین_2686
2,500,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک جنگلی استخر دار_2688
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 580 متر
زمین: 440 متر
ویلا شهرکی استخر در روف نوشهر لتینگان_2702
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک نوشهر مزگاه_2685
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 260 متر
ویلا فلت جنگلی نوشهر سیسنگان_2690
2,500,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 205 متر
ویلا مدرن استخر روف گاردن رویان ونوش_2689
15,000,000,000تومان

فروش

1 2 16