فروش ویلای جنگلی در نوشهر-کد2494
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 257 متر
فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد 2493
2,954,000,000تومان

فروش

فروش خانه باغ جنگلی در نوشهر-کد2521
5,300,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 530 متر
فروش وبلا جنگلی در رویان-کد2526
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
فروش ویلای جنگلی در رویان-کد2525
3,700,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد2522
2,850,000,000تومان

فروش

فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2490
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 10000 متر
خواب: 6
فروش ویلا باغ در نوشهر-کد2491
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 560 متر
خواب: 5
فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2489
120,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 7
فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2488
90,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 1500 متر
خواب: 7
فروش ویلا در بهترین شهرک نوشهر-کد2487
45,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 1000 متر
خواب: 7
فروش ویلای جنگلی در رویان-کد2486
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
فروش ویلاباغ جنگلی در نوشهر -کد2481
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 900 متر
فروش ویلای جنگلی در نوشهر-کد2485
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 150 متر
فروش ویلای جنگلی در رویان-کد2486
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 1000 متر
ویلای ساحلی در شهرکی برند در نوشهر- کد2480
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 600 متر
خواب: 6
فروش زمین جنگلی در نوشهر – کد2479
6,000,000,000تومان

فروش

فروش ویلای جنگلی در نوشهر-کد2483
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 300 متر
خواب: 6
فروش زمین جنگلی در نوشهر-کد2484
400,000,000,000تومان

فروش

فروش ویلاباغ شهرکی در نوشهر-کد 2482
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 600 متر
فروش زمین جنگلی در نوشهر – کد 2477
3,850,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی داخل شهرک در نوشهر – کد 2478
9,000,000,000تومان

فروش

فروش زمین جنگلی در نوشهر – کد2476
3تومان

فروش