علی عباس نژاد

علی عباس نژاد

ایمیل: aliabbasinnezhad61@gmail.com تلفن همراه: 09125099593

ملک های من(7)

ویلا شهرکی نخ شمال نوشهر
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
خواب: 3
موقعیت: شهرکی
ویلا شهرکی در چلندر نوشهر
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی،شهرکی
ویلا شهرکی چلندر نوشهر
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 290 متر
خواب: 3
موقعیت: شهرکی
ویلا استخر دار شهرکی در نوشهر
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 350 متر
خواب: 3
موقعیت: جنگلی،شهرکی
زمین شهرکی نخ شمال نوشهر
2,000,000,000تومان

فروش

زمین: 250 متر
موقعیت: جنگلی
ویلا شهرکی شکارگاه نوشهر
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 315 متر
خواب: 3
موقعیت: شهرکی،جنگلب
زمین مستقل نوشهر بند پی
6,300,000,000تومان

فروش

زمین: 750 متر
موقعیت: جنگلی