ویلا شمال نوشهر چلندر-2832
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
زمین شمال نوشهر چلندر-2831
5,500,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر چلندر-2830
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 630 متر
زمین شمال نوشهر چلندر-2829
10,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2828
7,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2827
13,500,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر چلندر-2826
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 100 متر
زمین شمال نوشهر چلندر-2825
5,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر لتینگان-2824
8,300,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2823
2,200,000,000تومان

فروش

ویلا شمال ونوش-2822
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 180 متر
ویلا شمال ونوش-2821
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 350 متر
1 2 95
Call Now Buttonتماس با مشاور
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp

مقایسه